Det er stille i natt
Stille som graven
Alt er forlatt
Forfrosne har vi gått i hi

Byen er død
Og full av rastløse sjeler
Som dveler ved snøen
Og egen betongpoesi

Men jeg veit om ett sted der det alltid er vår
Der hvor alle tar seg tid
Til den som kan trenge
En skulder å støtte seg på
Du får tilbake hva du gir
Er det eneste budet som rår
Ett sted der det alltid er vår

Men jeg veit om ett sted der det alltid er vår
Der hvor alle tar seg tid
Til den som kan trenge
En skulder å støtte seg på
Du får tilbake hva du gir
Er det eneste budet som rår
Ett sted der det alltid er vår